Hvad er value investing? | dhandho.dk
Hvad er value investing? En introduktion til filosofiens nøglebegreber

Refleksion

Hvad er value investing? En introduktion til filosofiens nøglebegreber

juni 1, 2017

This post is also available in: English

Resumé

  • Modsat det akademiske samfund, så tror value investorer på, at pris og værdi er to selvstændige elementer. Pris er en akties kurs. Værdi er den fundamentale værdi et værdipapir ville blive handlet til såfremt markedet udelukkende var regeret af rationelle og intelligente købere og sælgere.
  • Et aktiv, der udbydes til en pris signifikant under dets fundamentale værdi, er et røverkøb. Jagten på røverkøb er basalt set formålet med value investing.
  • En fundamental analyse af en aktie udmunder i en værdiansættelse. Dette fastlægges ofte som et spænd, eks. 90-110 kr. Hvis aktien udbydes til 50 kr., har du en tilfredsstillende sikkerhedsmargin, hvorfor dette må anses som et røverkøb.
  • Value investing er en risikoavers strategi. “Aldrig tab penge” er mantraet, derfor fokuserer value investorer på aktier med en sikkerhed i balancen eller en stærk voldgrav, der sikrer dets langsigtede overlevelse. Dhandho-mantraet “plat, jeg vinder; krone, jeg taber lidt” opsummerer derfor filosofien perfekt.

Jeg har skabt dhandho.dk i et forsøg på at dokumentere de indsigter, jeg pakker i vidensrygsækken under min rejse ind i value investing universet. Jeg har en tilståelse: dette ‘første’ blogindlæg er skrevet medio-august 2017 efter at have læst et hav af bøger om emnet. Jeg sneg det ind på førstepladsen, da jeg fandt det nødvendigt at introducere læseren for investeringsfilosofiens grundsten og nøglebegreber. Du opnår da forhåbentligt en smule kontekst, der gør de øvrige indlæg mere letlæselige.

Sondringen mellem pris og værdi, og et håndslag med Mr. Market
I 1894 blev faderen til value investing filosofien, Benjamin Graham, født. Ben praktiserede via sit partnerskab Graham-Newman en investeringsstrategi, der cirkulerede omkring køb af underprissatte aktiver, særligt aktier. Han introducerede idéen om, at pris og værdi kan afvige fra hinanden, hvorfor visse aktiver måtte anses som dyre, og andre som billige. Bens utvivlsomt mest anerkendte student, Warren Buffett, ytrer ofte, at Graham lærte ham, at “pris er det, du giver; værdi er det, du får.” Et aktivs pris er ganske enkelt den kurs, det udbydes til. Værdi, derimod, er mere flyvsk. I de to formentligt mest kendte investeringsbøger, The Intelligent Investor og Security Analysis, forklarer Ben, at værdi er dét et aktiv burde handles til såfremt markedet var regeret udelukkende af rationelle og intelligente købere og sælgere. ‘Heldigvis’ eksisterer et sådant marked ikke. Tværtimod er de finansielle markeder i dag populeret af alskens spekulanter og investorer med forskellige målsætninger, psyker og tidshorisonter. Disse markedsdeltageres gebærden dikterer kurserne – priserne – via deres købs- og salgsordre. Bens fiktive persona, den maniodepressive Mr. Market, som introduceres i The Intelligent Investor, indlejrer den kollektive adfærd af disse markedsdeltagere. Mr. Market kan være din værste fjende, hvis du vælger at takke ja til hans dyre sortiment; ligeledes kan han være din bedste ven, hvis du accepterer hans finansielle tilbudsvarer. Mr. Market og den heriboende sondring mellem pris og værdi udgør kernen af value investing filosofien. Det er denne overbevisning, der gør opsnappelsen af røverkøb mulig.

Fundamental værdi, røverkøb og sikkerhedsmargin
Definitionen af røverkøb formuleres ofte i stil med: “Et aktiv, der udbydes til en pris signifikant under dets fundamentale værdi, er et røverkøb.” Fundamental værdi – ‘den rationelle pris’ – fastslås ud fra en fundamental analyse (også kaldet værdiansættelse) af en virksomheds indtjeningskraft, estimerede vækstrater, posteringer i balancen, etc. En værdiansættelse munder ofte ud i et spænd af værdier på baggrund af forskellige vækst- og diskonteringsrater (læs Why are we so clueless about the stock market?), da det er utopi at tro, at man kan nå frem til et eksakt facit. At sætte to streger under en beregning er ikke pointen; hensigten er i stedet at få en idé om, hvorvidt der er tale om et røverkøb. Hvis en værdiansættelse spænder fra 90-110 kr., og aktien udbydes til 50 kr., er det ligegyldigt hvilken ende af skalaen, der er ‘mest korrekt’. Der er i dette tilfælde en tilstrækkelig sikkerhedsmargin til, at beslutningen ikke kræver megen hjernekraft at træffe: køb! Der er en stribe af metoder til værdiansættelse af aktier (og øvrige aktiver), hvilket vil blive behandlet her på bloggen. For dette ‘introducerende indlæg’ til value investing, bør du blot vide, at pris og værdi er to komponenter, der ikke nødvendigvis er i harmoni. Endvidere, når spændet – sikkerhedsmarginen – mellem de to er tilstrækkelig vidt, bør du slå til.

Risikoaversion og sikkerhed
Du har måske hørt Warren Buffett sige, at der blot er 2 regler for investeringssucces: “Regel nr. 1: Tab aldrig penge. Regel nr. 2: Glem aldrig regel nr. 1.” Risikoaversion er et gennemgående træk i value investing litteraturen. For value investorer er risiko ikke lig med volatilitet, hvilket er den akademiske verdens syn på begrebet. I stedet anses risiko som sandsynligheden for samt mængden af kapital, der kan tabes på en given investering. Firkantet sagt, så yder en virksomhed med en stærk balance bestående af ‘likvideringsvenlige’ aktiver, der udbydes til en kurs/indre-værdi (K/I, eller P/BV på engelsk) omkring 1, større sikkerhed end en ’story stock’ i bioteksektoren med en tocifret K/I. Sikkerhedsmarginsprincippet agerer som en anstandsdame, der sikrer, at du ikke overbetaler for en aktie. Derudover kan der søges sikkerhed i en virksomheds franchise-værdi, hvilket er Warren Buffetts fremgangsmåde. Han spejder efter virksomheder med cementerede markedspositioner, stærke brands, unikke produkter el. andet, der sikrer en solid indtjeningskraft i mange år frem (som naturligvis skal kunne erhverves til en attraktiv pris baseret på sikkerhedsmarginsprincippet). Ben Grahams foretrukne metode var, at søge sikkerhed i balancen ved ikke at betale en pris over likvideringssummen.

Det fascinerende Dhandho-koncept
I forlængelse af forrige sektion, så er sikkerhed en indlejret del af Dhandho-mantraet: “Plat, jeg vinder; krone, jeg taber lidt.” I min optik summerer denne frase value investing filosofien til UG, da den beskriver idéen om at finde aktiver, der synes at love en stor upside og en klejn downside. Det er denne kunst, jeg er så betaget af, at jeg skamløst stjal begrebet og tilføjede et ‘.dk’. Det er en filosofi og strategi, der kræver et rationelt og kontrært mindset, en langsigtet tidshorisont, en analytisk fremgangsmåde og en ejers mentalitet.

Alle disse krav til ens psyke og færdigheder vil unægteligt medføre nogle udfordringer og dyre lærepenge, men forhåbentligt også en stribe aha!-øjeblikke samt profitable succeshistorier. Det bliver forhåbentligt en lærerig og sjov rejse; jeg håber, at beretningerne her på bloggen vil være ligeså.

This post is also available in: English

5 likes

Din e-mailadresse vil ikke blive vist.

Bevis, at du ikke er en robot *

x
'Like' dhandho.dk på Facebook for at få serveret bl.a. aktieanalyser og bogsammendrag i dit feed.