Boganmeldelse af The Most Important Thing | dhandho.dk
Boganmeldelse af Howard Marks "The Most Important Thing"

Boganmeldelse

The Most Important Thing: Uncommon Sense for the Thoughtful Investor

juni 25, 2017

This post is also available in: English

Resumé

  • En first-level tankegang er simpel og overfladisk, hvorimod second-level tænkere besidder et dybere, undersøgende mindset. First-level tænkere reagerer således: “Shit, udsigterne er nedjusteret. SÆLG!” Second-level tænkere tager skridtet videre: “Udsigterne er svækket, hvilket trækker værdiansættelsen sydpå. Men, alle sælger i panik, så prisen er nu under dets fundamentale værdi. KØB!”
  • Mix din second-level tankegang med modet og handlekraften fra en kontrær (én, der tør svømme mod strømmen), så er du ved at være mentalt rustet til at opsnappe røverkøb.
  • Howard Marks udtaler følgende ift. pris vs. værdi debatten: “For at investering skal være pålideligt og succesfuldt, er en akkurat estimerering af fundamental værdi det uundværlige udgangspunkt. Uden det er ethvert håb om konsistent succes ikke andet end det: håb.”
  • Røverkøbene findes blandt det, de andre ikke vil røre ved: de komplicerede, de tvivlsomme, de kontroversielle, de skræmmende og de uelskede.
  • Højt afkast og lav risiko opnås samtidig ved at købe aktiver til under dét, de er værd.

En af mine absolutte ynglingsbøger er value investor Howard Marks The Most Important Thing. Howard observerede, at han i gennem tiderne ofte har ytret “det vigtigste er..”, og dernæst nævnt “det vigtigste” for den givne situation. Han har i The Most Important Thing nedfældet 20 af disse vigtige lektioner over samme antal kapitler. Jeg er vild med alle 20 kapitler, så at udvælge en mindre håndfuld at fremhæve, var en vanskelig opgave! Om ikke andet, nedenfor følger mit forsøg.

Det vigtigste er.. second-level tankegangen
I første kapitel præsenteres du for et af de gennemgående temaer i bogen: first-level tankegangen vs. second-level tankegangen. Da de fleste investorer, spekulanter og traders er kløgtige og velinformerede, skal man finde en fordel – en kant – de andre ikke har. Du skal tænke, reagere og opføre dig anderledes; du skal være en second-level tænker. First-level tankegangen går således: “Dette er et godt firma; lad os købe aktien!” Second-level tænkere tager skridtet videre. De vil gruble: “Jovist, det er et godt firma. Men, alle ved det og derfor er prisen højere end dets værdi. Jeg springer over.” I modgangstider går first-level tankegangen således: “Shit, udsigterne er nedjusteret. Vækstmålene er ikke længere fantastiske. SÆLG!” Den second-level tænkende vil drage nytte heraf og tænke: “Udsigterne er svækket, hvilket trækker værdiansættelsen sydpå. Men, alle sælger i panik, så prisen er nu under dets fundamentale værdi. KØB!” Det er tydeligt, at first-level tankegangen er simpel og overfladisk, hvorimod second-level tænkere besidder et dybere, mere kompleks og undersøgende mindset.

Det vigtigste er.. kontrærisme
Mix din second-level tankegang med modet og handlekraften fra en kontrær, så er du ved at være mentalt rustet til at opsnappe røverkøb. Kontrærisme, dét at svømme mod strømmen, er en essentiel egenskab indenfor value investing. Du skal være villig til at købe, når andre sælger i desperation samt sælge, når andre er euforiske. “Buy when they hate ‘em, and sell when they love ‘em”, råder Howard. Flokkens visdom er nemlig et paradoks. Dét som synes åbenlyst i alles øjne, viser sig ofte ikke at være sandheden. Det er selvsagt ikke nok blot at gå mod strømmen; du skal vide hvorfor, at du gør det. Analyse og fornuft skal kunne dokumentere, hvorfor prisen er for optimistisk eller pessimistisk. I denne sammenhæng, husk da Howards gyldne citat: “Skepticisme kalder på pessimisme, når optimisme er i overflod. Skepticisme kalder også på optimisme, når pessimisme er i overflod.”

Det vigtigste er.. forholdet mellem pris og værdi
I enhver bog om value investing er der et kapitel om pris-værdi forholdet. Jeg vil dog fremhæve et citat, der understreger vigtigheden af denne sondring til UG: “For at investering skal være pålideligt og succesfuldt, er en akkurat estimerering af fundamental værdi det uundværlige udgangspunkt. Uden det er ethvert håb om konsistent succes ikke andet end det: håb.” For at understrege dette argument minder Howard os om, at intet aktiv har en fødselsret på højt afkast. Et aktiv er kun attraktivt, når det er prissat ‘rigtigt’ (under fundamental værdi).

Det vigtigste er.. at finde røverkøb
I forlængelse af forrige lektion, forklarer Howard at succesfuld investering handler om at opbygge en portefølje, der består af de bedste investeringer, som du gør plads til ved at sælge de underlegne, og holde sig fri fra de værste. Råmaterialet for processen er a) en liste over potentielle investeringer; b) estimater for disses fundamentale værdi; c) en sammenligning af disse værdier relativt til markedsprisen; d) forståelse for hvert aktivs isolerede risiko samt effekten på porteføljens overordnede risikoprofil (hvordan korrelerer dette aktiv med de øvrige aktiver i porteføljen?). Howard forklarer det således: “Investering er en disciplin i relativ udvælgelse.” Amen! Husk, målet er ikke at finde gode aktiver; det kan enhver gøre. Målet er at finde gode køb. Når first-level tænkere siger: “Hvem i alverden vil dog eje dét?”, er det et godt tidspunkt at se nærmere på aktivet. Den nødvendige betingelse for, at et røverkøb stiger til overfladen er, at opfattelsen er værre end virkeligheden. Røverkøbene findes blandt det, de andre ikke vil røre ved: de komplicerede, de tvivlsomme, de kontroversielle, de skræmmende og de uelskede.

Det vigtigste er.. at forstå risiko
Det klassiske mantra går: ”Mere risikable investeringer giver højere afkast. Hvis du vil tjene penge, er svaret mere risiko.” Men dette er selvmodsigende. Hvis mere risikable investeringer pålideligt producerer højere afkast, ville de ikke være mere risikable. Denne ‘teori’ om, at højt afkast går hånd-i-hånd med risiko fordi førstnævnte kompenserer for sidstnævnte, holder altså ikke stik. At overbetale for et aktiv betyder lavt afkast og høj risiko ud fra tesen “højt at flyve, dybt at falde.” Value investorer mener i stedet, at højt afkast og lav risiko opnås samtidig ved at købe aktiver til under dét, de er værd.

Udover ovennævnte lektioner, vil Howards bog også udpensle begrænsningerne ved det effektive marked; gennemgå værdi-begrebet; lære dig at genkende, forstå og administrere risiko; forklare markedscyklusser; fasttømre helds rolle i investering samt en gennemgang af diverse psykologiske faldgruber, du bør være opmærksom på. Det er en brønd af viden, der er præsenteret på en letlæselig måde. Det er i mine øjne et must-read – især for begyndende value investorer.

This post is also available in: English

8 likes

Din e-mailadresse vil ikke blive vist.

Bevis, at du ikke er en robot *

x
'Like' dhandho.dk på Facebook for at få serveret bl.a. aktieanalyser og bogsammendrag i dit feed.