Boganmeldelse af The Manual of Ideas | dhandho.dk
Boganmeldelse af John Mihaljevic' "The Manual of Ideas"

Boganmeldelse

The Manual of Ideas: The Proven Framework for Finding the Best Value Investments

oktober 8, 2017

This post is also available in: English

Resumé

  • John Mihaljevic præsenterer 9 typer af value investeringsidéer, og hvorledes man screener efter dem: 1) deep value, 2) sum-of-the-parts value, 3) Joel Greenblatts Magic Formula, 4) jockey stocks, 5) follow the leaders, 6) small stocks, big returns, 7) special situations, 8) equity stubs, og 9) international value investments.

John Mihaljevic har skrevet en bog, der gennemgår ni måder, at finde bestemte typer af value investeringersmuligheder. For hver type udpensler John fremgangsmåden, hvorfor det bør virke, hvordan den misbruges og hvorledes du bør screene efter den givne type. Jeg vil ultra-kort summere hver enkelt type og screeningkriterierne.

Deep Value: John fokusere her på Benjamin Grahams net nets: de virksomheder, der udbydes på markedet til en pris, der er under værdien af dets omsætningsaktiver efter at have mødt alle gældsforpligtelser. Du bør her screene efter aktier med en P/BV på under 1. Hernæst følger en omhyggelig analyse af hvert enkelt værdipapir, der søger at vurdere hvorvidt der er tale om en sand net nets mulighed.

Sum-of-the-Parts Value: Fremfor at acceptere en virksomheds pålydende værdi, bør analytikeren se på alle datterselskaber eller på anden vis underliggende virksomheder, der er inkluderet i konglomeratet/moderselskabets kongerige. Man bør da lægge værdien af alle disse sammen, og vurdere hvorvidt der er en konglomeratrabat. Disse ’skjulte aktiver’ findes ofte i form af ejerandele i andre virksomheder eller underværdisatte ejendomme. John forklarer, at der ikke er en let måde at screene efter denne type muligheder. Der er kun én mulighed: den smertefulde opgave at kigge virksomheders årsrapporter igennem en efter en. Han forklarer dog, at disse muligheder oftest findes i blandt retail- og gæstfrihedsbranchen, da disse ofte har større ejendomspositioner, der kan være underværdisat på balancen. Det anbefales endvidere, at man holder øje med kendte investorers ‘moves’, eks. Bill Ackman, David Einhorn og Carl Icahn.

Greenblatts Magic Companies: I Joel Greenblatts bog The Little Book That Beats the Market forklarer forfatteren, hvordan man finder den sødest tænkelige kombination: over-middel virksomheder til under-middel priser. Formlen er udpenslet i førnævnte indlæg, hvorfor jeg ikke addressere den i dette indlæg. Du bør blot vide, at du kan få et udtræk af de højest rangerede ‘Magic Companies’ på www.magicformulainvesting.com.

Jockey Stocks: Denne strategi omhandler identificering af gode ledere. Det handler om at spotte de ledere, der enten 1) tilføre værdiskabelse til virksomheden i form af eks. forbedret drift, eller 2) kløgtig kapitalallokering. Ledere der besidder begge egenskaber er særdeles sjældne.Steve Jobs er et eksempel på en CEO, der tilførte værdi til Apple ved at drive virksomhedens innovation og profit. Men, han fik aldrig lov at bevise sit værdi indenfor kapitalallokationens kunst: ville han have re-investeret de overskydende kontanter kløgtigt? Ville han have tilbagekøbt aktier på et fornuftigt tidspunkt? Det er vanskeligt at screene efter gode ledere, men de følgende faktorer kan bringe en et skridt nærmere: ROC, vækst i beskæftiget kapital pr. aktie, marginer, udskiftning af aktiver og håndtering af omkostningsbasen.

Follow the Leaders: Denne strategi munder ud i, at man bør finde investorer med samme investeringsfilosofi som en selv, og tracke deres handler. Følg med i hvad (mine favoritter) Buffett, Pabrai, Klarman eller hvilken som helst anden superinvestor gør, og kopiér deres træk, hvis du efter egen analyse når frem til samme købs- eller salgsbeslutning. John lister en lang stribe af investorers CIK-numre, du kan slå op på www.sec.gov. Mine tre favoritters CIK-numre er CIK0001067983 (Warren Buffett), 0001138995 (Mohnish Pabrai) og 0001061768 (Seth Klarman).

Small Stocks, Big Returns: Alle kender Microsoft og Coca-Cola. Alle analytikere dækker dem, og de handles hidsigt. De små selskaber på de små indekser modtager ikke i nærheden af denne dækning, hvorfor der er større chance for at at finde underværdisatte aktier eller deciderede røverkøb. Du bør screene efter aktier med en markedsværdi på maks $1 mia. Den nedre grænse bør du selv definere, men et sted mellem $10-100 mio. bør generere nogle interessante outputs. Du bør hernæst tilføje en +10 ansatte kriterie; min. 1% indsider-ejerskab; min. $10 mio. i årlig omsætning. Ud fra denne base, kan du tilføje ekstra kriterier såsom P/BV under 1; debt/equity under 0,2; P/E under 15, eller hvilket som helst anden faktor, du føler dig tilpas med og som passer ind i din investeringsfilosofi.

Special Situations: Kriseramte virksomheder; konkurser; turn-around situationer; spin-offs; restrukturering af gæld; store aktietilbagekøb; eksperimentelle kortsigtede initiativer. Listen over ’specielle situationer’ er lang. Screeners er ikke egnede til at spotte disse situationer, men man kan ‘hacke’ (Johns ord – ikke mine) til at identificere dem uanset. Man kan screene efter pludselige bevægelser på en ellers ‘kedelig’ kursgraf; store fald i udestående aktier; opkøb. Dette er dog ikke ideelt, hvorfor et øje på medierne anbefales i stedet. Derudover kan det betale sig, at læse investorers blogs. En af mine favoritinvestorer, Tobias Carlisle, fik endda nævnt sit website www.greenbackd.com i en snæver vending.

Equity Stubs: Disse aktier udbydes ofte til særdeles nedsatte priser grundet finansielle udfordringer. Vær påpasselig med denne strategi, da det omhandler køb af gearede virksomheder (tungt belånte!). Du enten  fejler eller triumferer spektakulært. Equity stubs fødes ofte ud fra spin-offs fra et moderselskab, hvorfor det kan være hensigtsmæssigt at screene efter disse. Derudover kan virksomheder, der genopstår ovenpå en konkurs, også udgøre en mulighed indenfor denne sfære. Ift. kvantitative målestokke, så kan følgende anvendes: en debt-equity ratio på over 2-3; gæld til markedsværdi på mere end 2/3; høj gæld relativt til EBITDA; store fald i aktiekursen. Bemærk, at dette er den diametrale modsætning af, hvad jeg normalt ville screene efter.

International Value Investments: Kapitlet indledes med et godt citat fra Sir John Templeton: “Se investeringsverdenen som et ocean; køb hvor du får mest værdi for pengene.” Det handler ikke om, hvor virksomheden er placeret, men om at finde de rette kvaliteter, der berettiger en investering. Det er mere vanskeligt, at søge efter internationale muligheder. Financial Times har dog udbudt et gratis screeningværktøj, der kan anvendes til globale værdipapirer: www.markets.ft.com. Dette afdækker spørgsmålet om hvor, der kan screenes. Det næste spørgsmål er, hvad du skal screene efter. Denne er nem: Dét, du normalt ville screene efter (eks. P/E, P/BV, P/CF, ROE etc.). Vær dog opmærksom på, at reglerne for regnskabsførelse er forskellige fra land til land, så vær varsom, når du spejder efter muligheder på ukendt farvand.

En bog med glimrende inputs til generering af investeringsidéer. Som nævnt i introduktionen, så er indholdet skarpt, men du godeste hvor præsenteres det knastørt. Min anbefaling? Lån bogen på biblioteket og nøjes med at fokusere din tid de kapitler, der omhandler de investeringsmuligheder, der tiltaler dig mest.

This post is also available in: English

7 likes

Din e-mailadresse vil ikke blive vist.

Bevis, at du ikke er en robot *

x
'Like' dhandho.dk på Facebook for at få serveret bl.a. aktieanalyser og bogsammendrag i dit feed.