Boganmeldelse af Warren Buffett Accounting Book | dhandho.dk
Book Summary of Preston Pysh and Stig Brodersen's "Warren Buffett Accounting Book"

Boganmeldelse

Warren Buffett Accounting Book

marts 18, 2018

This post is also available in: English

Resumé

  • Forfatterne udpensler value investing filosofiens principper og regler, som kan agere ledestjerner i bestræbelserne på, at finde Buffett-lignende virksomheder samt udvikle den mentalitet det kræver, at købe, holde og sælge, når Mr. Market er på din side.

Jeg skylder forfatterne af denne bog, Preston Pysh og Stig Brodersen, en del. Deres videokurser på www.buffettsbooks.com hjalp mig gevaldigt, da jeg påbegyndte min rejse ind i value investing sfæren. Kort efter at have konsumeret deres videokurser, blev jeg afhængig af deres podcast, The Investors PodcastAt få opsnappet en kopi af Warren Buffett Accounting Book var på høje tid!

Den ekstra mil
Før jeg dykker ind i bogens kerne, bør et par dybsindige citater fremhæves. Preston og Stig indleder med at diskutere hvordan man profitere på  aktiemarkederne via intellektuel investering. Først pointeres det, at investering er et langsigtet spil, men at den attitude er sjælden: “De fleste mennesker vil hellere tro på løftet om at blive rig i morgen snarere end visheden om, at blive rig om tyve eller tredive år.” (s. 13)

Hvis du kombinerer et langsigtet udsyn med villigheden til, at lægge kræfter i at tyde årsregnskaber, foretage forretningsanalyse samt lære at udregne selskabers fundamentale værdier, har du en chance for at blive en succesfuld investor: “Du har besluttet dig for, at gå den ekstra mil og studere disse koncepter. Ved du hvad? Der er sjældent trafikpropper på den ekstra mil.” (s. 15)

Value investing filosofiens principper og regler
Preston og Stig lærer læseren at tyde resultatopgørelsen, balancen og pengestrømsopgørelsen. Herudover udpensler de også grundlektionerne i value investing filosofien i form af en stribe principper og regler. Disse er tiltænkt som ledestjerner i bestræbelserne på, at finde Buffett-lignende virksomheder samt udvikle den mentalitet det kræver, at købe, holde og sælge, når Mr. Market er på din side.

Princip 1 – Årvagent lederskab: Preston og Stig har identificeret fire regler, som er gode indikatorer for “årvågent lederskab”.

Den første regel dikterer, at du bør være på udkig efter konservativt finansierede selskaber. Gæld er forstyrrende, da det begrænser fleksibilitet og agilitet. En god målestok ift. at sikre, at man ikke får fingrene i en gældstynget virksomhed, er gæld-til-egenkapital (debt-to-equity, D/E). En god tommelfingerregel er, at være på udkig efter aktier med en D/E på under 0,5 (således at virksomhedens egenkapital er dobbelt så høj som dets gældsniveau).

For at snævre feltet yderligere ind anbefaler forfatterne, at man er på udkig efter aktier med en likviditetsgrad (current ratio) på over 1,5, hvilket udgør regel nr. 2. Kort fortalt betyder en høj likviditetsgrad, at der kommer flere kontanter ind, end der flyder ud. I forhold til balancen betyder det, at der er mindst 50% flere omsætningsaktiver end kortsigtede forpligtelser.

Regel nr. 3, stærk og konsekvent forrentning af egenkapitalen (minimum 8%) over en periode 10 år, er et signal om, at ledelsen er i stand til at forrente aktionærernes kapital.

Den fjerede og sidste regel indenfor dette princip cirkulerer omkring ledelsen incitamentsprogram. Ifølge Preston og Stig er ledelsens eneste opgave, at skabe aktionærværdi. Vær derfor sikker på, at ledelsens interesser er i overensstemmelse med aktionærernes, f.eks. ved at optionsprogrammer skræddersys til at kreere langsigtet aktionærværdi.

Princip 2 – Langsigtede udsigter: I forlængelse af princip 1’s fokus på langsigtet aktionærværdi, så understreger Preston og Stig med dette princip, at et selskab må have gode, langsigtede udsigter. To regler kan agere rettesnor for analytikeren, der forsøger at beslutte hvorvidt en virksomheds fremtid ser lys ud.

Regel nr. 1: Der bør være et vedvarende behov for virksomhedens produkter/services. At erhverve sig aktier i virksomheder, hvis produkter aldrig går af mode, tillader investoreren at holde på sine aktier “forevigt” – Warren Buffetts ynglings holdperiode! For at genbruge en frase fra mit bogsammendrag af Charlie Munger: The Complete Investor: “Det er langt bedre at købe og holde fantastiske virksomheder med udvidende værdier grundet deres strålende økonomiske karakteristika, da man så kan sidde på sin røv [og] det er en god ting.”

Den anden regel er langt simplere: minimer skatten. Denne regel er særligt tiltænkt det amerikanske system, hvor den langsigtede investor høster fordelene ved at holde sine aktier længe. Des længere man holder skattefar hen, des mere kan din kapital forrentes inden skatteregningen kastes gennem brevsprækken.

Princip 3 – Stabil og letforståelig: Det er velkendt, at Warren er tilhænger af simplicitet, og det gik heller ikke Preston og Stigs næser forbi. Igen er der blot behov for to regler til at drive pointen hjem:

“Et stabilt og letforståeligt selskab er grundlaget for at minimere risiko og bedømme dets potentielle performance.” (s. 69) Det er vel sagt, og i tråd med Warren og Charlies mantra om, at såfremt en idé er for svær, er der ingen skam i, at placere den i “for svær”-bunken. Produkter, der ikke ændres med internettet eller teknologi, er en god basis for at vurdere, om et selskab er simpelt. Husk, at simpelt er godt! Regel 1 er en måde at bedømme om virksomheden i sandheden er stabil: led efter forretninger med kontinuerligt vækstende egenkapital som et resultat af stigende indtjening.

Arh, voldgravegrundstenen i Buffettology. Forfatterne sikrede sig naturligvist, at der blev anført en regel omkring dette koncept: “Ved udelukkende at investere i virksomheder med varige konkurrencemæssige fordele, mindsker du samtidig den langsigtede risiko. En voldgrav kan stamme fra immaterielle aktiver såsom brandværdi, omkostningsfordele, høje udskiftningsomkostninger eller netværkseffektivitet. Kort fortalt er en stabil virksomhed én, der har en letforståelig og umiddelbar identificerbar voldgrav, der er holdbar mange år frem.

Princip 4 – Attraktive købspriser: Jeg har vist dvælet rigeligt ved dette aspekt i øvrige indlæg, eks. Hvad er value investing? og Lektioner fra 20 investeringsbøger, del I, II og III. Jeg vil derfor nøjes med blot at opremse reglerne uden kommentarspor. Tag dog ikke fejl, dette princip er alfa-omega!

  1. Sikr dig en bred sikkerhedsmargin mellem pris og fundamental værdi.
  2. Som en tommelfingerregel, så er en P/E under 15 ofte et godt udgangspunkt til at finde underværdisatte aktier.
  3. Som en tommelfingerregel, så er en K/IV under 1,5 et godt udgangspunkt til at finde underværdisatte aktier. Dog kan en stærk voldgrav retfærdiggøre en premium.
  4. Anvend en diskonteringsrate, der anses som “sikker”, eks. renten på ‘nul-risiko’ obligationer plus en risikopremium, der afhængig af investeringens risiko (læs mere om udregning af fundamental værdi i Hvad er LEGO værd?).
  5. Køb underværdisatte aktier.
  6. Du bør sælge en aktie, når 1) virksomheden bryder en af de fire principper, 2) den optager for stor en del af porteføljen, 3) du kan få et bedre afkast fra andre investeringer.

Hvis du er på udkig efter en kanon ’starter-bog’ om tydning af årsrapporter, value investing filosofiens hjørnesten, virksomhedsanalyse og udregning af fundamentale værdier, kan du indstille jagten!

This post is also available in: English

0 likes

Din e-mailadresse vil ikke blive vist.

Bevis, at du ikke er en robot *

x
'Like' dhandho.dk på Facebook for at få serveret bl.a. aktieanalyser og bogsammendrag i dit feed.